EasyLanguageCenníkObjednávkaDownloadKontakt

Obchod:
obchod@
1-easysoft.com

Podpora:
podpora@
1-easysoft.com

Telefón:
777-345-692

Skype:
easysoft1st


Výučbové programy EasyLanguage - výučba angličtiny, ...

EasyLanguage je výučbový program určený na vyučovanie cudzích jazykov, ktorý Vás naučí slovnú zásobu, gramatiku ale aj frázy a ustálené výrazy cudzieho jazyka, a to všetko jednoduchou a zábavnou formou.

Program obsahuje viac než tisíc slovíčok a stovky viet, ktoré sú podľa svojho zamerania rozdelené do niekoľko desiatok vyučovacích tém. Každé slovíčko je doplnené ručne kresleným obrázkom a to všetko je nahovorené rodilým lektorom. Pomocou zabudovaného editoru vyučovacích tém je možné ľahko vytvárať nové vyučovacie témy s vlastnou zásobou, a tým takmer neobmedzene rozširovať vyučovací obsah programu.

EasyLanguage Vás bude učiť čítať, písať a rozumieť cudzej reči za pomoci inteligentného systému vyučovania. Postupne s Vami prejde zvolené vyučovacie témy, pričom si pri každej vyučovacej položke uschová údaje o tom aké Vám robila problémy a podľa toho určí intenzitu a počet opakovania. Po dokončení vyučovania sa môžete pozrieť na koľko percent ste zvládli jednotlivé položky a koľko opakovania bolo potrebné pre jej kompletné zvladnutie.

Svoje dosiahnuté vedomosti si môžete overiť pomocou niekoľkých typov testov. Každý výsledok testu je vyhodnotený a podľa úspešnosti zaradený do zoznamu dosiahnutých výsledkou vyučovacej témy. Dozviete sa koľko a aké chyby ste urobili, ako dlho Vám test trval, na koľko percent ste boli úspešný a či ste sa zlepšili alebo nie.

Pre vyučovanie a test z každej témy si môžete zvoliť pre Vás zodpovedajúcu úroveň a nastaviť časový limit. Výučba a test je možná z viacero vyučovacích tém súčastne.

Medzi ďalšie možnosti práce s programom patrí precvičovanie výslovnosti. Ku každej položke si môžete pomocou mikrofónu nahrať vlastnú výslovnosť a túto potom jednoduchým spôsobom porovnávať s výslovnosťou lektora.

EasyLanguage ďalej obsahuje obojstranný prekladový slovník, ktorý Vám ľahko a rýchle umožní vyhľadať všetky dostupné preklady udaného výrazu, zistí jeho výslovnosť a v akej téme sa výraz nachádza.

Jazykové verzie

"EasyLanguage - Angličtina" - výučba angličtiny

 • 34 lekcií slovnej zásoby a slovných spojení
 • súčasťou každého slovíčka je kreslený obrázok podporujúcí lepšie zapamätávanie si prekladu
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

"EasyLanguage Gramatika - Angličtina" - výučba anglickej gramatiky

 • 34 gramatických vyučovacích tém určených pre úroveň začiatočník-pokročilý
 • témy sú rozdelené na teoretickú (vysvetlenie gramatiky) a praktickú časť
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

"EasyLanguage - Nemčina" - výučba nemčiny

 • 34 lekcií slovnej zásoby a slovných spojení
 • súčasťou každého slovíčka je kreslený obrázok podporujúcí lepšie zapamätávanie si prekladu
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

"EasyLanguage Gramatika - Nemčina" - výučba nemeckej gramatiky

 • 43 gramatických vyučovacích tém určených pre úroveň začiatočník-pokročilý
 • témy sú rozdelené na teoretickú (vysvetlenie gramatiky) a praktickú časť
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

"EasyLanguage - Španielčina" - výučba španielštiny

 • 41 lekcií slovnej zásoby a slovných spojení
 • súčasťou každého slovíčka je kreslený obrázok podporujúcí lepšie zapamätávanie si prekladu
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

"EasyLanguage - Francúzčina" - výučba francúžštiny

 • 35 lekcií slovnej zásoby a slovných spojení
 • súčasťou každého slovíčka je kreslený obrázok podporujúcí lepšie zapamätávanie si prekladu
 • skúšobnú verziu si môžete stiahnuť tu

Systémové požiadavky

EasyLanguage môžete používať vo Windows 95, 98, 2000, XP a Vista. Inštalácia si vyžaduje 100MB voľného miesta na disku. Doporučené grafické rozlíšenie je 1024x768 pixelov, program však pracuje v akomkoľvek nižšom a vyššom rozlíšení.